ในปัจจุบันมีคู่แฝดเกิดขึ้น 2 คู่ในการเกิดเด็ก 100 คน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากสำหรับบ้านที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะถือว่าตั้งครรภ์ครั้งเดียว ระยะเวลาเท่ากัน แต่มีบุตรถึง 2 คน แต่ในข้อดีย่อมมีข้อเสีย และนี่คือข้อควรระวังเมื่อตั้งครรภ์แฝด

1. มีโอกาสแท้งสูง เนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมอย่างหนึ่ง

2. ฝาแฝดต้องการสารอาหารมากกว่าปกติ หากมดลูกของแม่แข็งแรง อาหารที่ส่งมาก็จะมาก พบว่าแฝดในแม่อายุมาก มดลูกจะไม่แข็งแรงลูกได้รับอาหารน้อยหรือไม่ก็แย่งอาหารกันเอง เมื่อเด็กคลอดจะมีอาการหายใจหอบ ติดเชื้อ อ่อนแอ ซึ่งเป็นโรคของเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย

3. หากคุณแม่มีเด็กแฝดในท้องเยอะ ประสิทธิภาพ ความสามารถ ความฉลาด และพัฒนาการ อาจไม่เท่าเด็กที่เกิดมาเดี่ยว ๆ ก็เป็นได้

4. มีโอกาสคลอดก่อนกำหนด สำหรับฝาแฝดที่สามารถเติบโตได้ตามปกติ เมื่อมีขนาดโตขึ้น น้ำหนักรวมกันจะเพิ่มกว่าปกติมากจนปากมดลูกรับน้ำหนักไม่ไหว ต้องเปิดขยายออก ทำให้ส่วนใหญ่มักจะคลอดก่อนกำหนดเสมอ

สำหรับลูกแฝดนั้น หากให้นมแม่ได้สำเร็จ จะเหนื่อยมากในช่วง 2-3 เดือนแรก แต่ระยะยาวจะสบาย เพราะลูกจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย อย่าลืมว่า ถ้าลูกป่วยเพียงหนึ่งคน อีกคนย่อมป่วยตามไปด้วยไปเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ และการดูแลพยาบาลเด็กป่วยสองคนพร้อม ๆ กัน เป็นเรื่องที่เหนื่อยกายและเหนื่อยใจสำหรับพ่อแม่เป็นที่สุดค่ะ

 

 

ที่มา : rakluke.com, พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ