อาการหนาวใน หรือหนาวง่ายในคุณแม่  ยังไม่มีสาเหตุที่มาแน่ชัด แต่ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการพักผ่อนน้อย น้ำหนักลงอย่างรวดเร็วในช่วงเลี้ยงลูก  รวมถึงขาดธาตุเหล็กและวิตามิน B 12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนเลือดด้วย ดังนั้นอาการหนาวง่ายสามารถเกิดได้กับคุณแม่ทุกคน ไม่เกี่ยวกับเรื่องอยู่ไฟแต่อย่างใดค่ะ