วิธีรับมือหรือป้องกันอาการอ่อนแรง หน้ามืด ที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์

🔹 เราสามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมการนอนค่ะ โดยนอนตะแคงด้านซ้ายลง ทำให้มดลูกไม่ทับหลอดเลือด เวลาตื่นนอนให้ตะแคงด้านซ้ายลงแล้วนับ 1-10 เพื่อให้เลือดไหลเวียนดี จึงค่อยลุกขึ้นค่ะ

🔹 พยายามอย่าโค้งหรืองอตัว ซึ่งจะทำให้การหายใจไม่สะดวก และควรใช้หมอนหนุนศีรษะ และไหล่ขณะนอน

🔹 เมื่อคุณแม่ท้องต้องเดินขึ้นบันไดควรเดินขึ้นบันไดอย่างช้า ๆ และขณะเดินควรหยุดพักเป็นช่วง ๆ ค่ะ

🔹 ถ้าต้องยืนเป็นเวลานานให้คุณแม่เดินสลับไปมาด้วย และเมื่อรู้สึกหายใจไม่สะดวก ให้นั่งพักและทำสมาธิหายใจเข้า-ออก อย่างช้า ๆ ค่ะ

🔹 ควรรับประทานอาหารว่างบ่อย ๆ ในระหว่างวัน เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัย เมื่อคุณแม่ไปพบแพทย์ที่ฝากครรภ์ ให้บอกอาการเหล่านี้กับคุณหมอ เพื่อให้คุณหมอแนะนำวิธีบรรเทาอาการ หรือตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มค่