คุณแม่หลังคลอด อาจพบว่าประจำเดือนของตนเองนั้นมาไม่สม่ำเสมอ หรือขาดหายไป ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ คุณแม่สามารถทำตัวตามปกติ แต่ในระหว่างนี้อาจมีการตกไข่เกิดขึ้นในช่วง 4-6 สัปดาห์หลังคลอด ซึ่งหากไม่มีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม อาจทำให้ตั้งครรภ์ได้

ส่วนลักษณะประจำเดือนนั้นเป็นไปได้หลายรูปแบบ ในบางกรณีอาจมีประจำเดือนไม่มาก แต่สุดท้ายก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกติ แต่หากประจำเดือนมีลักษณะกะปริดกะปรอย หรือมามากกว่าปกติ นานเกิน 7 วัน แนะนำให้คุณแม่พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจเป็นอันตรายค่ะ

 

ที่มา หนังสือนมแม่ โดยสมุนไพรบ้านอาจารย์