พ่อแม่ควรเริ่มให้ลูกสัมผัสและรับรู้ความรัก ความห่วงใย ใส่ใจต่อลูกตั้งแต่หลังคลอด โดยเฉพาะการได้นมแม่ เด็กจะได้ทั้งอุ่นกายอุ่นใจ มีสวัสดิภาพ เพราะแม่จะตอบสนองทันทีต่อความต้องการของเด็กทั้งกายใจ เด็กที่ได้ความรักความเมตตาเขาก็พร้อมจะมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น และมองโลกในแง่ดี แม่ที่พูดจาไพเราะต่อลูก มีความอ่อนโยน ลูกก็จะปฏิบัติตอบจนเกิดเป็นบุคลิกที่ดีงาม เป็นที่นิยมนับเป็นเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็จะรักเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก เขาจะพัฒนาทั้งกายและใจ นับเป็นพื้นฐานสำคัญในช่วงแรกของชีวิตเบบี้ของเขาค่ะ

เมื่อเด็กค่อยๆ โตขึ้น สมองจะพัฒนาทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ด้านขวาจะพัฒนาด้านจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ จินตนาการ การสร้างเสริมบุคลิกภาพ ด้านซ้ายเน้นเรื่องการเรียนรู้ พัฒนาการด้านการศึกษา มุ่งให้ลูกเก่งเป็นอัจฉริยะ รวมทั้งโรงเรียนบางแห่งเน้นแต่การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาการซึ่งเป็นสมองซีกซ้ายอย่างเดียว ทั้งที่ความจริงเราต้องใช้สมองทั้ง 2 ซีก ซ้ายขวาในการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมจึงจะถูกต้องมากกว่า
ที่มา คลินิกหมอชนิกา@rakluke.com