Baby-Massage

 

เมื่อทารกลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรก จะพบว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาได้สัมผัสอยู่ในเวลานั้นจะแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมที่เคยอยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างสิ้นเชิง ซึ่งผลที่่เกิดขี้นตามมาก็คือ ทารกก็ย่อมจะมีความรู้สึกวิตกกังวล และเกิดความเครียดได้  คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยถ่ายทอดความมั่นคง และปลอดภัยให้กับลูกน้อย โดยผ่านสัมผัสรักจากคุณพ่อคุณแม่ที่โอบอุ้ม กอดกระชับตัวลูกน้อย ซึ่งวิธีดังกล่าว จะช่วยทําให้ทารกเกิดความรู้สึกอบอุ่น พอใจ เป็นสุข ซึ่งเป็นสิ่่งที่บอกถึงการปกป้องทารก ทั้งยังช่วยสานสร้าง ความผูกพันระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยให้แนบแน่นกันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดด้วย

เตรียมพร้อมการนวด

  1. ดูภาวะอารมณ์ของเด็กก่อนทำการนวด เด็กต้องไม่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย ง่วงนอน หรือว่างอแง และอาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ในขณะทำการนวด
  2. ผู้นวดต้องตัดเล็บให้สั้น ไม่สวมเครื่องประดับที่นิ้ว แขน มือ และหู ล้างมือให้สะอาดก่อนนวด
  3. ช่วงอายุของเด็กที่เหมาะสม สำหรับการนวดสัมผัส เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ควรอยู่ที่ช่วงอายุ 0 – 6 ปี

ขั้นตอนในการนวดสัมผัส

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมสถานที่นวด อุปกรณ์การนวดให้พร้อม จึงนำเด็กมาวางที่เบาะ หรือผ้าขนหนูผืนใหญ่หนาๆ ถอดเสื้อเด็กออก สวมเพียงกางเกงหรือกางเกงชั้นใน เพื่อสะดวกในการนวด

ขั้นตอนที่ 2 ทักทาย สัมผัสเด็ก ตรวจดูสภาพทั่วไป เช่น มีผื่นขึ้นตามตัว หรือ มีบาดแผลตามร่างกายหรือไม่ เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์อย่างไร

ขั้นตอนที่ 3 เทแป้งหรือน้ำมัน ลงในอุ้งมือของผู้นวด แล้วลูบไล้ ให้ทั่วร่างกายของเด็ก(สามารถทาเพิ่มได้ในขณะนวด)

ขั้นตอนที่ 4 นวดเด็กโดยเรียงตาม 14 ท่านวด ดังนี้

นวด1-2 นวด3 นวด4-5 นวด6 นวด7-8 นวด9 นวด10-11

นวด12

นวด13 นวด14

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนวดจนครบแล้ว เช็ดตัวเด็กด้วยผ้าขนหนูที่เตรียมไว้ และเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เด็ก

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก 

คู่มือการนวดสัมผัส- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์