สาเหตุของอาการหน้ามืดอ่อนแรงจากการตั้งครรภ์

🔹เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้หลอดเลือดเกิดการหย่อนตัวตามมา และทำให้ความดันต่ำลงเป็นระยะ ขณะเดียวกัน มดลูกของคุณแม่ก็ต้องการเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง จึงรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนแรง และหน้ามืดค่ะ

🔸คุณแม่ท้องจะมีอัตราการหายใจเพิ่มมากขึ้น จังหวะการหายใจจะเร็วและลึกขึ้น ขณะเดียวกันมดลูกที่ขยายตัวตามการเจริญเติบโตของทารกจนเข้าไปเบียดปอด และกระบังลมทำให้ปอดมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวน้อยลง มีผลให้รับออกซิเจนได้น้อยตามไปด้วย จึงรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนแรง หน้ามืด

🔹คุณแม่ท้องมีอาการเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่พอ จึงรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนแรง หน้ามืด

🔸คุณแม่ท้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือการสวมเสื้อผ้าที่คับเกินไป ทำให้หายใจไม่สะดวก จึงรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนแรง หน้ามืดค่ะ

🔹หรือในกรณีสุดท้ายคือ คุณแม่ท้องมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว จึงรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนแรง หน้ามืดได้ค่ะ
cr. healthandtrend.com