แน่นอนว่าลักษณะทางพันธุกรรมนั้นมีผลต่อหน้าตาของลูกน้อยที่กำลังจะเกิด แต่หลายคนก็มีข้อสงสัยว่า แล้วยีนของพ่อแม่ จะส่งผลต่อลักษณะนิสัยของลูกด้วยหรือไม่..?

ในความจริงแล้ว ลักษณะนิสัยของลูกจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง อย่างที่เราเคยได้ยินว่า “เด็กคนนี้ร่าเริงเหมือนแม่” หรือ “ขี้โมโหเหมือนพ่อ” ก็อาจมีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะมีงานวิจัยพบว่า ฝาแฝดที่ถูกเลี้ยงแยกกันก็มีนิสัยเหมือนกันได้ !  แต่ถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมีส่วนในการกำหนดลักษณะนิสัยของเด็ก แต่การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมรอบตัวก็เป็นอีกปัจจัยหลักเช่นกัน

จากการวิจัยเมื่อปี 2012 ในฝาแฝดกว่า 800 คู่นั้นพบว่า ยีนที่ได้จากพ่อแม่มีผลอย่างมากต่อลักษณะนิสัยของคู่แฝด ไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัว หรือลักษณะการเข้าสังคม แต่ก็มีงานวิจัยอื่นบอกว่า เด็กที่มาจากการอุปการะก็สามารถมีนิสัยเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเขามาเช่นกัน

กล่าวได้ว่า ยังไม่มีข้อสรุปใดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คนเป็นพ่อแม่ ควรสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เหมาะสม และส่งเสริมลูกน้อยให้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างมีความสุขนะคะ

 

ที่มา Momjunction, theAsianparentthailand