finger

วันนี้ “ฟีนูแคป – สมุนไพรเพิ่มน้ำนม” ขอนำเสนอเสนอวิธีการกดข้อนิ้วเพื่อรักษา 9 โรค ตามวิถีแพทย์ทางเลือกค่ะ

1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวแม่มือขวา
2. หูอื้อ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง
3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย
4. เบาหวาน กดคลึงข้อทั้ง 2 ของหัวมือมือซ้าย
5. ความดันโลหิตสูง กดคลึงโคนนิ้วก้อยมือซ้าย
6. หัวใจ กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วก้อยมือซ้าย
7. ปวดประจำเดือน กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง
8. ตาเมื่อย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือขวา
9. เสริมพลังแก่ร่างกาย กดคลึงข้อทั้ง 3 ของนิ้วกลางมือซ้าย

แต่ละจุดให้กดคลึงครั้งละ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง แต่ถ้ามีไข้หรือนิ้วมีบาดแผลควรหยุดทำค่ะ